สร้างสถานการณ์

          คำว่า สร้างสถานการณ์  ประกอบด้วยคำว่า สร้าง กับ สถานการณ์สร้าง หมายถึง ทำขึ้น.  สถานการณ์ หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่ หรือสภาพที่กำลังเป็นไป  คำว่า สร้างสถานการณ์ หมายถึง ทำให้เกิดเรื่องหรือปัญหาบางอย่างขึ้นโดยตั้งใจ  เพื่อนำไปสู่สภาพที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้.    การสร้างสถานการณ์จึงเป็นการตั้งใจก่อปัญหาเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์  เช่น ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุลอบวางระเบิดในภาคใต้เป็นฝีมือของกลุ่มใด   แต่เชื่อกันว่ามีผู้พยายามสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายอำนาจรัฐ.  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น น่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ของโจรมิจฉาชีพ ทำให้ เกิดความตึงเครียดขึ้นในพื้นที่  เพื่อให้เจ้าหน้าที่บางคนถูกย้ายออกไป.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.