สอย (๑)

          คำว่า สอย มีหลายคำ สอย คำหนึ่งเป็นกริยา หมายความว่า ใช้ไม้ด้ามยาวที่มีตะขอ ตะกร้อ เป็นต้น ผูกติดที่ปลายด้านหนึ่ง เกี่ยวบิดหรือปลิดดอกไม้ ผลไม้ หรือสิ่งที่อยู่สูงลงมา เช่น สอยมะม่วง สอยดอกไม้.  สอย เป็นการนำเอาสิ่งที่อยู่สูงลงมา จึงมีสำนวนว่า สอยดอกฟ้า  หมายถึง สามารถทำให้หญิงผู้สูงศักดิ์กว่าตนมาเป็นคู่ครอง  ในบทละครเรื่อง ท้าวแสนปม พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ ปรากฏตอนหนึ่งว่า

          “อันของสูงแม้ปองต้องจิต           ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือ
          มิใช่ของตลาดที่อาจซื้อ                ฤๅแย่งยื้อถือได้โดยไม่ยอม
          ไม่คิดสอยมัวคอยดอกไม้ร่วง        คงชวดดวงบุปผชาติสะอาดหอม
          ดูแต่ภุมรินเที่ยวบินดอม               จึ่งได้ออมอบกลิ่นสุมาลี”

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.