สอย (๒)

          คำว่า สอย นอกจากจะหมายความว่า นำสิ่งที่อยู่สูงลงมาแล้ว ยังมีความหมายว่า เย็บชายผ้าด้วยมือ โดยไม่ให้เห็นเส้นด้าย. เข็มที่ใช้เรียกว่า เข็มสอย ใช้สอยชายเสื้อ ชายกระโปรง ชายขากางเกง เพื่อไม่ให้รุ่ยเป็นต้น

          คำว่า สอย อีกคำหนึ่งมีความหมายว่า เสยขึ้น เช่น เรียกหมัดที่ชกตวัดขึ้นตรงเข้าปลายคางคู่ต่อสู้ว่า หมัดสอยดาว.  คำว่า สอย อีกคำหนึ่งหมายถึง ใช้ไม้เล็ก ๆ ปลายแหลม หรือขนเม่นเขี่ยผมเพื่อจัดระเบียบ เช่น ใช้ขนเม่นเขี่ยผมรอบจุกเรียกว่า สอยไรผม หรือ สอยไรจุก.

          สอย อีกคำหนึ่ง มีความหมายว่า ใช้ มักใช้เข้าคู่กันเป็น ใช้สอย เช่น เขามีเงินจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือ. บ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอย ๒๐๐ ตารางเมตร. เขามีบริวารไว้ใช้สอยหลายคน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.