สะพานช้างโรงสี

          สะพานช้างโรงสี เป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิม อยู่ปลายถนนบำรุงเมือง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

          คำว่า สะพานช้าง เป็นคำที่ใช้เรียกสะพานที่มีความแข็งแรงมากพอที่ช้างจะเดินข้ามได้ โดยไม่ทำให้สะพานพัง. เหตุที่ได้ชื่อว่า สะพานช้างโรงสี เนื่องจากสะพานช้างแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับโรงสีข้าวของฉางหลวงสำหรับพระนคร สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          ต่อมาแม้จะมีการซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ก็ยังชื่อว่า สะพานช้างโรงสี. ที่เสาปลายสะพานไม่ได้มีรูปช้างแต่มีรูปสุนัขซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปีนักษัตรของ รัตนโกสินทรศก ๑๒๙ ตรงกับ พุทธศักราช ๒๔๕๓ อันเป็นปีที่สร้างสะพานเสร็จ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.