สักหลาด

          สักหลาด (อ่านว่า สัก-กะ-หฺลาด) เขียน ส เสือ  ไม้หันอากาศ  ก ไก่  ห หีบ  ล ลิง  สระอา  ด เด็ก  หมายถึง ผ้าที่ทอด้วยขนสัตว์ เนื้อดี หนา เดิมมักมีแต่สีแดงเลือดนก แต่ปัจจุบันมีหลายสี

          คำที่มีเสียงและความหมายใกล้เคียงกับคำว่า สักหลาด คือคำว่า scarlet (อ่านว่า ซะ-กา-เหฺล็ต) ในภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลว่า สีแดงเลือดนก.   ในภาษาเปอร์เซียมีคำว่า saqalāt (อ่านว่า ซะ-เกาะ-ลาต) หมายถึง ผ้าเนื้อนุ่มสีแดง

          คำว่า สักหลาด ในภาษาไทย   scarlet ในภาษาอังกฤษ   saqalāt ในภาษาเปอร์เซีย สันนิษฐานว่าอาจเป็นคำเดียวกัน

          ในภาษาไทย ให้เขียน สักหลาด มี ก ไก่ ตัวเดียว ไม่มีรูปสระอะ และใช้ ด เด็ก สะกด

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.