สังสรรค์

          สังสรรค์ เขียน  ส เสือ  ไม้หันอากาศ  ง งู  ส เสือ  ร หัน  ค ควาย  การันต์ หมายความถึง การพบปะเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงกัน เช่น เราจัดงานสังสรรค์กันในวันขึ้นปีใหม่. ปิดภาคเรียนนี้นักเรียนจัดงานสังสรรค์กันที่โรงเรียน. งานสังสรรค์ไม่ใช่งานฉลองหรืองานรื่นเริงตามเทศกาล แต่เป็นงานรื่นเริงที่เน้นการพบปะวิสาสะในหมู่คนที่รู้จักสนิทสนมกันคุ้นเคยกัน หรือได้ทำงานทำกิจกรรมร่วมกัน 

          คำว่า สังสรรค์ มาจากคำภาษาสันสกฤต ว่า สํสรฺค (อ่านว่า สัง-สะ-ระ-คะ) แปลว่า ความคลุกคลี ความเกี่ยวข้อง ภาษาไทยนำมาใช้ในความหมายว่า พบปะวิสาสะเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.