สารบบ

          คำว่า สารบบ (อ่านว่า สา-ระ-บบ) มีความหมายว่า คำบอกเรื่อง บัญชีเรื่อง.  ในภาษาไทยมักใช้หมายถึง  ประมวลเรื่องราวที่ได้รวบรวมไว้  เช่น  เรื่องแม่ผัวยอมรับใช้ลูกสะใภ้อย่างนี้ไม่มีในสารบบนิยายไทย.  สารบบ แปลว่า แบบแผนที่เคยปฏิบัติมา เช่น คุณพ่อมีระบบการทำงานที่เป็นระเบียบมาก  การทำงานค้างคาอย่างนี้ไม่อยู่ในสารบบของคุณปู่.    เธอไปยุ่งกับเรื่องนอกสารบบอย่างนั้นระวังจะถูกฟ้องว่าทำผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่นะ.

          คำว่า สารบบ อาจเพี้ยนมาจากคำว่า สารบับ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคำเดียวกับ สารบรรพ (อ่านว่า สา-ระ-บับ) แปลว่า หมวด ตอน  ภาค  ส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระ. หรืออาจมาจากคำว่า สาร (อ่านว่า สาระ) กับ ระบบ ก็ได้.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.