สาวน้อยประแป้ง

          สาวน้อยประแป้ง  เป็นชื่อไม้ประดับที่หาได้ง่าย ปลูก เลี้ยง ดูแลรักษาง่าย  นิยมนำมาใช้ตกแต่งบ้านเรือนและอาคารสถานที่  ช่วยฟอกอากาศและสามารถดูดสารพิษได้มาก  ต้นสาวน้อยประแป้งมีลวดลายสวยงาม  ลำต้นกลม มีข้อถี่  แตกใบอ่อนทีละใบตรงยอดของลำต้น  ก้านใบเป็นกาบ  ใบยาวเรียวคล้ายใบพาย  โคนใบมน  ปลายใบเรียวแหลม  พื้นใบมีสีเขียวอ่อนถึงเขียวเข้ม  ลายสีขาว  ครีม  หรือเหลือง  หรือมีจุดแต้มบนพื้นใบต่างกันไปอย่างสวยงาม (คล้ายหญิงสาวประหน้าหรือเนื้อตัวด้วยแป้งนวลเป็นจุด ๆ) ดอกของสาวน้อยประแป้งจะออกเป็นกลุ่ม ส่วนมากมีสีเขียวอ่อน  ลักษณะคล้ายดอกหน้าวัวมีกาบกาบเดียวหุ้มแท่งเกสรตัวผู้และตัวเมียไว้

          สาวน้อยประแป้งจัดเป็นพืชพิษชนิดหนึ่ง  ที่มียางเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์  ถ้าถูกผิวหนังอาจมีอาการแพ้ เป็นผื่นบวมแดง และคันมาก  ถ้าเข้าปากจะทำให้ลิ้นบวม ขากรรไกรแข็ง พูดไม่ชัด กลืนอาหารไม่ได้  และหากกินเข้าไปอาจทำให้ตายได้  จึงควรระมัดระวัง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.