สาหัส

          คำว่า สาหัส เป็นคำที่มาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่า สาหส (อ่านว่า สา-หะ-สะ) ใช้เป็นคำนามและคำคุณศัพท์ หมายถึง การลงโทษ ความรุนแรง ความโหดร้ายทารุณ รุนแรง โหดร้าย.  คำว่า สาหส (อ่านว่า สา-หะ-สะ) นี้ มาจากคำว่า สหสฺ (อ่านว่า สะ -หัส) ซึ่งหมายถึง อำนาจ พลัง ความแรง

         ในภาษาไทย คำว่า สาหัส แปลว่า ร้ายแรง รุนแรง เช่น เขาถูกรถชนบาดเจ็บสาหัส. คนใจบาปอย่างนี้ควรจะถูกลงโทษอย่างสาหัส. คำว่า สาหัส บางทีก็ใช้ซ้อนกับคำว่า สากรรจ์ ซึ่งเลือนมาจาก ฉกรรจ์ แปลว่า รุนแรง เป็น สาหัสสากรรจ์ หมายความว่า รุนแรงมาก ร้ายแรงมาก เช่น ผู้ร้ายจับตัวเขาไปทรมานอย่างสาหัสสากรรจ์. การทำให้คนแตกแยกกันนี่เป็นเรื่องสาหัสสากรรจ์ เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.