สีกรมท่า

          สีกรมท่า (อ่านว่า สี-กฺรม-มะ -ท่า) เป็นคำเรียกสีน้ำเงินคล้ำเข้มอย่างกระโปรงนักเรียนหญิงในปัจจุบัน ที่เรียกสีน้ำเงินดังกล่าวว่า สีกรมท่า เนื่องจากสีดังกล่าวเป็นสีเครื่องแต่งกายของพนักงานกรมท่าในสมัยต้นรัตนโกสินทร์.  กรมท่า เป็นชื่อส่วนราชการซึ่งอยู่ในสังกัดกรมพระคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการทูต การต่างประเทศ และปกครองเมืองท่า.  ในสมัยโบราณมีกรมท่าซ้ายและกรมท่าขวา.

          กรมท่าซ้ายมีหน้าที่ดูแลการค้าและความสัมพันธ์กับชาวจีน ญี่ปุ่น.  กรมท่าขวามีหน้าที่ดูแลการค้าและความสัมพันธ์กับชาวอินเดีย เปอร์เซีย อาหรับ และชาวตะวันตก.

          พนักงานของกรมท่ามีหน้าที่ติดต่อกับชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นพวกที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมา จึงนำสีของน้ำในทะเลลึกมาเป็นสีเครื่องแต่งกาย สีเครื่องแต่งกายนั้นจึงมีชื่อว่า สีกรมท่า ไปด้วย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.