สึนามิ

          สึนามิ เป็นคำเรียกคลื่นทะเลขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและมีพลังมาก เนื่องจากมวลน้ำในมหาสมุทรได้รับแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง จนกลายเป็นคลื่นกระจายตัวออกไปจากศูนย์การสั่นสะเทือน  สึนามิมักเกิดเมื่อมีแผ่นดินไหวรุนแรงใต้ท้องทะเลเพราะภูเขาไฟระเบิดหรือเปลือกโลกเคลื่อนตัว. สึนามิอาจเกิดจากสาเหตุอื่น เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ทะเล หรืออุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งลงในมหาสมุทร 

          คลื่นธรรมดามีความเร็วการเคลื่อนที่ไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความยาวคลื่นเพียง ๑๐๐-๑๐๐๐ เมตร และมีความสูงคลื่นเมื่อซัดเข้าฝั่งเพียง ๑-๒ เมตร  แต่สึนามิมีความเร็วมากกว่าคลื่นธรรมดา ๑๐ เท่า มีความยาวของคลื่นมากถึง ๑๐๐๐ เท่า  เมื่อคลื่นเข้าถึงฝั่ง คลื่นสึนามิก็ยังคงสูงกว่าคลื่นธรรมดากว่า ๑๐ เท่า คลื่นสึนามิจึงมีอำนาจสามารถทำลายล้างรุนแรง

          คำว่า สึนามิ เป็นคำภาษาญี่ปุ่น มาจากคำว่า สึ แปลว่า ท่าเรือ อ่าวจอดเรือ กับคำว่า นามิ แปลว่า คลื่น.  สึนามิ จึงมีความหมายในภาษาญี่ปุ่นว่า คลื่นอ่าวจอดเรือ  เนื่องจากอ่าวจอดเรือของประเทศญี่ปุ่นมักได้รับภัยจากคลื่นนี้.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.