สุกร-หมู

          สุกร (อ่านว่า สุ -กอน) มาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่า สูกร (อ่านว่า สู-กะ -ระ) แปลว่า สัตว์ที่ชอบใช้จมูกทำเสียงดังซู่ ๆ หมายถึง หมู  ไม่ได้แปลว่า “ผู้มีแขนงาม” ดังที่เข้าใจกัน

          ในภาษาไทย คำว่า สุกร ใช้เป็นคำทางการ เช่น ประชาชนไม่ควรบริโภคเนื้อสุกรดิบ ๆ หรือ ดิบ ๆ สุก ๆ เพราะอาจได้รับพยาธิและเชื้อโรคอื่นได้

          แม้คำว่า สุกร จะแปลว่า หมู แต่คำว่า สุกร มีความหมายแคบกว่าคำว่า หมู. คำว่า หมู นั้น นอกจากเป็นชื่อสัตว์แล้ว ยังใช้เป็นชื่อเรียกอาหารที่ทำด้วยเนื้อหมูหรือเนื้อสุกร เช่น หมูแผ่น หมูหย็อง หมูหัน หมูปิ้ง หมูสะเต๊ะ หมูกรอบ หมูแดง ฯลฯ  หมู ในคำเหล่านี้ใช้คำว่า สุกร แทนไม่ได้.  เมื่อใช้ในความหมายเปรียบเทียบ  หมู ใช้เป็นคำเรียกคนที่อ้วนแบบมีไขมันสะสมมาก และแปลว่า ผู้ที่สามารถเอาชนะได้โดยง่ายหรือสิ่งที่สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก เช่น การแข่งขันหมูมาก เขาจึงได้เหรียญทองมาครองง่าย ๆ.  งานซ่อมก๊อกน้ำรั่วเป็นเรื่องหมู ๆ สำหรับเขา.  คำว่า หมู ที่เป็นชื่ออาหารและที่ใช้ในความหมายเปรียบเทียบ ใช้คำว่า สุกร แทนไม่ได้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.