หนามยอกเอาหนามบ่ง

          หนามยอกเอาหนามบ่ง เป็นสำนวน หมายถึง ตอบโต้ด้วยวิธีการทำนองเดียวกัน

          หนาม คือ ส่วนแหลม ๆ ที่งอกออกจากต้นหรือกิ่งของต้นไม้บางชนิด เช่น หนามพุทรา  หนามกุหลาบ

          ยอก หมายถึง ฝังอยู่ในเนื้อ หรือรู้สึกเจ็บแปลบคล้ายมีอะไรมาเสียดแทงอยู่. หนามยอก ในที่นี้หมายถึง หนามฝังอยู่ในเนื้อ ทำให้เจ็บแปลบ.

          โดยทั่วไป เมื่อถูกหนามตำ เราจะใช้ของแหลม ๆ เช่นเข็ม  แทงที่เนื้อเพื่อสะกิดและเขี่ยเอาหนามออกมา  อาการนี้เรียกว่า บ่งหนาม

          ของแหลม ๆ ที่นำมาใช้บ่งนั้น แต่เดิมใช้หนาม จึงมีสำนวนว่า หนามยอกเอาหนามบ่ง หมายความว่า เมื่อถูกกระทำอย่างไร ก็ให้ตอบโต้ด้วยวิธีการทำนองเดียวกัน เช่น น้องสาวฉันกินข้าวเสร็จเป็นต้องทิ้งถ้วยชามไว้ ไม่ยอมล้างเองสักที คุณแม่เลยดัดนิสัยแบบหนามยอกเอาหนามบ่ง พอถึงเวลาอาหารก็เหลือแต่จานที่ยังไม่ได้ล้างไว้ให้ เขาจึงต้องไปล้างจานเอง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.