หน้าสิ่วหน้าขวาน

          หน้าสิ่วหน้าขวาน เป็นสำนวน หมายถึง อยู่ในระยะอันตราย หรือในเหตุการณ์วิกฤต

          สิ่ว คือ เครื่องมือของช่างไม้หรือช่างทองเป็นต้น เป็นเหล็กแบน ๆ ปลายคม มีด้ามสำหรับใช้ค้อนเป็นต้นตอกเพื่อให้ปลายสิ่วเจาะ เซาะ หรือดุนไม้หรือวัตถุต่าง ๆ ให้เป็นร่องหรือเป็นรูปตามต้องการ. หน้าสิ่ว หมายความว่า อยู่หน้าคมสิ่ว  อาจจะโดนคมสิ่วได้ง่าย ๆ

          ขวาน คือเครื่องมือสำหรับตัด ฟัน ผ่า หรือถากไม้ ทำด้วยเหล็กมีสันหนาปลายคม มีด้ามไม้สำหรับจับ. หน้าขวาน ก็หมายถึง อยู่หน้าคมขวาน

          เวลาที่ช่างไม้กำลังใช้สิ่วหรือขวานทำงานอยู่ เรามักจะห้ามไม่ให้ใครเข้าไปใกล้อยู่ตรงหน้าคมสิ่วคมขวาน เพราะอาจพลาดพลั้งได้รับอันตรายได้ จึงมีสำนวนเปรียบเทียบภาวะที่อยู่ในระยะอันตราย เช่นกำลังมีความขัดแย้ง ว่า หน้าสิ่วหน้าขวาน เช่น อย่าเพิ่งให้หัวหน้าเข้าไปเจรจาตอนนี้เลย ทั้งสองฝ่ายกำลังทะเลาะกันอยู่ หน้าสิ่วหน้าขวานอย่างนี้อันตราย จะเจ็บตัวกลับมาเปล่า ๆ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.