หมั่นโถว

          หมั่นโถว มาจากคำภาษาจีน ภาษาจีนกลางออกเสียงคำนี้ว่า หมานโถ่ว. หมั่นโถว เป็นชื่ออาหารอย่างหนึ่งทำด้วยแป้งนึ่งอย่างซาลาเปา แต่มักไม่มีไส้ และทำผิวด้านบนให้เรียบเนียนอย่างใบหน้าของคน. คำว่าหมานโถ่วในภาษาจีนกลาง มีเสียงใกล้เคียงกับคำว่า หมานโถว ที่มีความหมายว่า ศีรษะคนเถื่อน

          ตำนานกำเนิดหมั่นโถวมีเรื่องเล่าอยู่ในสามก๊กว่า เมื่อขงเบ้งปราบอาณาจักรทางใต้ซึ่งเป็นแดนคนเถื่อนให้อยู่ในอำนาจของจ๊กก๊กได้แล้ว ก็ยกกองทัพกลับ ต้องข้ามแม่น้ำลกซุย แต่เกิดอาเพศเป็นหมอกมืดมนและพายุพัดกล้าเหลือที่จะข้ามได้ เจ้าเมืองทางใต้ที่เพิ่งสวามิภักดิ์แนะว่าต้องใช้ศีรษะคนจำนวน ๔๙ ศีรษะเซ่นสรวงปีศาจที่สิงในแม่น้ำ ขงเบ้งไม่ต้องการสูญเสียชีวิตผู้คนอีก จึงออกอุบายนำแป้งมาปั้นเป็นศีรษะคนเท่าจำนวนที่ต้องเซ่นสรวง  แป้งปั้นรูปศีรษะคนนี้ได้กลายมาเป็นหมั่นโถวอย่างในปัจจุบัน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.