หยักเหยา-ยักยี่ยักเหยา

          หยักเหยา (อ่านว่า หฺยัก-เหฺยา) หมายถึง จู้จี้ รบกวน เซ้าซี้ พูดแล้วพูดอีก เช่น เลิกหยักเหยาเสียที ยายรู้แล้ว. หนูอย่ามาหยักเหยานักเลย ป้าจะทำงาน

          ยักยี่ยักเหยา  หมายถึง พูดเซ้าซี้จะเอาให้ได้ พูดแล้วพูดอีก เช่น เขาไม่ให้แล้วยังจะมายักยี่ยักเหยาอยู่ได้

          คำ หยักเหยา และ ยักยี่ยักเหยา ปัจจุบันไม่ค่อยมีผู้ใช้ มักจะใช้คำว่า เซ้าซี้ พูดซ้ำซาก จู้จี้น่ารำคาญ หรือใช้คำสแลงว่า ตื๊อ ก็ได้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.