หวน

          คำว่า หวน หมายถึง เวียนกลับ เช่น เจ้าขโมยโขมยของไปหนหนึ่งแล้ว ไม่นานก็หวนมาใหม่. ในที่สุด เขาก็หวนคืนสู่อำนาจอีกครั้งหนึ่ง.  นอกจากใช้หมายถึง เวียนกลับ แล้ว ยังประสมกับคำอื่นได้อีก แปลว่า วนเวียน วนกลับมา เช่น กลิ่นดอกไม้หอมหวนชวนชื่นใจ. เขาหวนคิดถึงความหลังครั้งที่เป็นเด็กยากจน. หญิงสาวคร่ำครวญหวนไห้ถึงอดีตที่ไม่อาจเรียกคืนมาได้. เขาได้ยินเสียงร้องโหยหวนมาจากบ้านร้างหลังนั้น.

          คำว่า หวน น่าจะเป็นคำไทย ในภาษาไทยหลายถิ่นมีคำที่เสียงและความหมายคล้ายกับคำว่า หวน เช่น ภาษาไทอ่ายตอน ซึ่งพูดกันในแคว้นอัสสัม ประเทศอินเดีย มีคำว่า ฮุน หมายถึง ถอยหลัง. ภาษาไทพ่าเก่ ซึ่งพูดกันอยู่ในแคว้นอัสสัม ประเทศอินเดีย และภาษาไทเหนือซึ่งพูดกันในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ต่างก็มีคำว่า โหน ซึ่งหมายถึง ถอยหลัง เช่นเดียวกับคำว่า ฮุน ในภาษาไทอ่ายตอน

          จากหลักฐานข้างต้น คำว่า หวน เป็นคำไทย คำนี้ก็ต้องใช้ น สะกด

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.