หวย

          หวย เป็นการพนันอย่างหนึ่ง มีที่มาจากการพนันของจีน ที่เรียกว่า “ฮวยเหว” (อ่านว่า ฮวย-เหฺว).  ฮวย แปลว่า ดอกไม้  เหว (อ่านว่า เหฺว) แปลว่า รวม พบกัน.  ที่เรียกเช่นนี้เพราะแต่เดิมวิธีพนันใช้เขียนตัวหวยเป็นรูปดอกไม้  ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นเขียนชื่อคนโบราณ โดยทำเป็นป้ายเล็ก ๆ จำนวน ๓๔ ป้าย เขียนป้ายละชื่อ เช่น สามหวย ง่วยโป๊ เจียมกวย หะตั๋ง เม่งจู ฯลฯ แล้วเจ้ามือก็จะเลือกป้ายชื่อ ๑ อัน ใส่กระบอกไม้ ปิดปากกระบอกแขวนไว้กับหลังคาโรงหวย ผู้แทงที่ทายถูกว่าเป็นชื่อผู้ใดจะได้รับเงินรางวัล.  ไทยนำวิธีเล่นหวยของจีนมาปรับโดยใช้ตัวอักษรไทยนำชื่อจีน เช่น ก สามหวย ข ง่วยโป๊ ค หะตั๋ง   เรียกว่า หวย ก ข

          เมื่อ หวย ก ข ถูกยกเลิกไป รัฐบาลได้ออกสลากกินแบ่งเพื่อหารายได้เข้ารัฐ ชาวบ้านมักเรียกสลากกินแบ่งว่า หวยรัฐบาล.  แต่ด้วยเหตุที่สลากกินแบ่งมีราคาแพง  อีกทั้งผู้ซื้อไม่สามารถเลือกตัวเลขได้ตามต้องการ จึงได้มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารับเป็นเจ้ามือแทงหวยเสียเอง โดยอิงผลการออกสลากของรัฐ เรียกกันว่า หวยใต้ดิน เนื่องจากเป็นหวยที่แอบซื้อขายกันโดยไม่เปิดเผย เพราะผิดกฎหมาย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.