หางปลา

          หางปลา หมายถึง อวัยวะส่วนหนึ่งของปลา มีลักษณะต่าง ๆ บางชนิดแบนแผ่ออก บางชนิดแยกออกเป็น ๒ แฉก. ในภาษาไทยนำคำว่า หางปลา มาใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายหางของปลา เช่น เรียกพัดชนิดที่มีรูปคล้ายหางปลาช่อนว่า พัดหางปลา. เรียกพลั่วชนิดที่ปลายบากเข้าเป็นรูปคล้ายหางปลาทู ว่า พลั่วหางปลา.  หางปลายังใช้เป็นเครื่องหมายสัญญาณให้รถไฟแล่นเข้าสถานีได้. ใช้เรียกน็อตซึ่งมีที่หมุนเป็นปีก ๒ ข้างคล้ายหางปลาว่า น็อตหางปลา.  นอกจากนี้ หางปลายังเป็นชื่อของชายปั้นลมแบบหนึ่ง ที่ปลายตอนล่างผายออกคล้ายหางปลา. และอีกความหมายหนึ่งคือเป็นตัวไม้สำหรับช่วยยึดตัวไม้ส่วนโครงหลังคาเรือนบางตัวให้มั่นคง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.