องค์

          องค์ มาจากคำภาษาบาลีสันกฤตว่า องฺค (อ่านว่า อัง-คะ) แปลว่า ตัว ตน อวัยวะ. ในภาษาไทยใช้คำว่า องค์ เป็นลักษณนามสำหรับสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นของพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ที่ประทับและสิ่งก่อสร้าง เช่น พระที่นั่ง พระตำหนัก พระมณฑป พระมหาปราสาท พระราชมณเฑียร พลับพลา พระราชบัลลังก์. คำเรียกอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น เส้นพระเจ้า พระทนต์ พระเนตร. เครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ เช่น พระมหามงกุฎ พระเศวตฉัตร. เครื่องใช้ส่วนพระองค์ เช่น ฉลองพระองค์ พระมาลา. ยานพาหนะ เช่น พระราชยาน พระเสลี่ยง. ผลงานส่วนพระองค์ เช่น พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท พระราชวินิจฉัย พระราชสาส์น พระราชหัตเลขา คำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ใช้ลักษณนามว่า องค์.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.