อยู่ไฟ

          การอยู่ไฟหรือนอนไฟหลังคลอดทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น แล้วอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายโดยเฉพาะมดลูกจะเข้าสู่สภาพปรกติในเวลาอันรวดเร็ว. การอยู่ไฟ หมายถึง การนอนใกล้กองไฟ โดยให้หญิงที่เพิ่งคลอดบุตรใหม่ ๆ นอนบนแผ่นกระดานที่เรียกว่า กระดานไฟ หรือบนแคร่ไม้ไผ่เตี้ย ๆ มีกองไฟอยู่ข้าง ๆ. ไฟจะทำให้หญิงที่นอนอยู่ได้รับความร้อน ปรกติจะมีคนคอยดูแลให้หญิงนั้นได้รับความร้อนอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่ให้ร้อนจนเกินไป

          ในปัจจุบันหญิงที่เพิ่งคลอดบุตรไม่ได้อยู่ไฟอย่างในอดีต มักใช้วิธีการทำให้ร่างกายร้อนด้วยการใช้ชุดจุดไฟใส่กล่องลงในกระเป๋าผ้าที่เย็บเป็นช่องแล้วนำไปคาดไว้รอบเอว. บางคนใช้กระเป๋าน้ำร้อนวางบนหน้าท้องแทนการอยู่ไฟ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.