ออกหัวหรือออกก้อย

          คำว่า ออกหัวหรือออกก้อย เป็นสำนวน บางทีใช้ว่า ออกหัวออกก้อย หมายความว่า อยู่ในช่วงที่ยังไม่รู้ผล ยังไม่ทราบว่าผลจะเป็นเช่นไร หรือจะมีผลเป็นอย่างไร. มักใช้ในเรื่องที่มีผลเป็นทางได้หรือเสีย โดนลงโทษหรือไม่ต้องรับโทษ ได้งานหรือไม่ได้งาน เป็นต้น เช่น สอบคราวนี้ดูหนังสือไม่ทัน ทำข้อสอบไม่ค่อยได้ จะออกหัวออกก้อยอย่างไรก็ไม่รู้เลย. เขาไปสมัครงานแล้ว กำลังรอฟังผล ไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือออกก้อย.

          สำนวน ออกหัวหรือออกก้อย มาจากการเสี่ยงทายหรือจับฉลากเลือกสิ่งที่มี ๒ ตัวเลือก โดยใช้เหรียญเป็นเครื่องมือ. เหรียญมี ๒ หน้า หน้าหนึ่งมีพระบรมสาทิสลักษณ์ เรียกว่า หัว. อีกหน้าหนึ่งเป็นรูปสถานที่สำคัญ สัญลักษณ์ หรือตราอื่น ๆ เรียกว่า ก้อย. เมื่อเสี่ยงทายก็กำหนดให้ด้านหัวแทนคำตอบหนึ่ง ก้อยแทนคำตอบอีกคำตอบหนึ่ง แล้วโยนเหรียญขึ้นไปตรง ๆ เหรียญตกลงมาหงายด้านใด ถือคำตอบตามที่กำหนดไว้นั้น

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.