ออนไลน์

          คำว่า ออนไลน์ เป็นคำที่ยืมมาจากคำภาษาอังกฤษ online. ภาษาอังกฤษใช้เป็นคำขยายแต่ภาษาไทยใช้เป็นคำขยายหรือคำกริยาก็ได้. เมื่อใช้เป็นคำกริยา หมายถึง เชื่อมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ตอนนี้คุณออนไลน์อยู่หรือเปล่า จะส่งไฟล์เอกสารไปให้.  เมื่อใช้เป็นคำขยายนาม หมายถึง ที่เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต เช่น เด็กบางคนติดเกมออนไลน์มากจนไม่ทำการบ้าน. ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีระบบออนไลน์  เราจึงสามารถค้นข้อมูลได้ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด. สมัยนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ใช้วิธีออนไลน์ ทำให้บริการประชาชนได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น.  คำว่า ออนไลน์ อาจใช้เป็นคำขยายกริยาก็ได้  เช่น  หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่อ่านออนไลน์ได้เร็วทันใจ.   เพลงสมัยนี้ฟังออนไลน์ได้ฟรีๆ  แต่ถ้าจะดาวน์โหลดอาจต้องจ่ายเงิน. คำว่า ออนไลน์ เมื่อใช้เป็นคำนาม หมายถึง สภาวะที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง หรือระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องมืออื่น ๆ   เช่น   ปัจจุบันนี้เราสามารถดูรายการโทรทัศน์ทุกช่องในแบบออนไลน์ได้.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.