อังสนา

          อังสนา เป็นคำที่รับมาจากภาษามลายู เป็นคำเรียกต้นประดู่และดอกประดู่ เมื่อกองทัพเรือสร้างเรือยนต์สำหรับใช้ในการเดินทางตรวจลำน้ำ   และใช้เป็นที่รับรองแขกโดยการล่องเรือตามลำน้ำเจ้าพระยา จึงตั้งชื่อว่า เรืออังสนา แปลว่า เรือดอกประดู่.   เรืออังสนา เป็นเรือยนต์ ๒ ชั้น  ชั้นบนมีห้องซึ่งจัดเป็นที่ประทับสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์  มีห้องโถงใหญ่ ปิดกระจกโดยรอบติดเครื่องปรับอากาศ   ตอนหัวเรือและท้ายเรือมีดาดฟ้าสำหรับเป็นที่นั่งชมทิวทัศน์สองฝั่งได้  ห้องโถงชั้นล่างจัดเป็นที่นั่งสำหรับผู้ติดตาม หรือข้าราชการชั้นผู้น้อย  มีห้องอาหาร  ห้องเครื่องและห้องสุขา.  เรืออังสนาสามารถรับผู้โดยสารได้ประมาณ ๓๐๐ คน  เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดประตูน้ำคลองลัดโพธิ์  ได้ประทับ ณ ดาดฟ้าเรืออังสนา  ทำให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำได้เฝ้าชมพระบารมีถ้วนหน้ากัน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.