อาการ อาการแสดง กลุ่มอาการ

          แพทย์มีคำใช้วินิจฉัยความเจ็บป่วยที่เกิดกับคนไข้ ๓ คำ คือ อาการ อาการแสดง และกลุ่มอาการ

          คำว่า อาการ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า symptom (อ่านว่า ซิม-ทั่ม) หมายถึง สภาพของร่างกายหรือจิตใจที่ผู้ป่วยรู้สึกได้ว่าผิดปรกติ เช่น เจ็บ ปวด หนาว คลื่นไส้ คัน มึน แน่น ตามัว

          คำว่า อาการแสดง ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า sign (อ่านว่า ซายน์) หมายถึง สิ่งที่สังเกตเห็นหรือตรวจพบได้ในผู้ป่วย เช่น ตัวร้อน เป็นผื่น ตาแดง น้ำมูกไหล คอแข็ง ความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง

          อีกคำหนึ่งคือคำว่า กลุ่มอาการ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า syndrome (อ่านว่า ซิน-โดฺรม) หมายรวมทั้งอาการและอาการแสดงที่เป็นลักษณะประจำและค่อนข้างเฉพาะของโรคใดโรคหนึ่ง เช่น โรคเอดส์เป็นโรคกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.