อาการ ๓๒

          อาการ ๓๒ หมายถึง มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิกลพิการ ในปัจจุบันใช้ในสำนวนว่า มีอาการครบ ๓๒ โดยดูจากร่างกายภายนอกเช่น แขน ขา หน้า ตา ว่าสมบูรณ์ไม่พิการ. ความหมายในปัจจุบันใช้แตกต่างจากความหมายเดิมที่ปรากฏตามคติในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม. อาการ ๓๒ หมายถึงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่าง อยู่ในพวกธาตุดินกับธาตุน้ำ รวมกันเป็น ๓๒ อย่าง คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็ก อาหารใหม่ อุจจาระเก่าในกาย มันสมอง ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น น้ำตา เปลวมัน น้ำลาย น้ำมูก ไขข้อ และ ปัสสาวะ ทั้งหมดนี้เรียกว่า อาการ ๓๒ ซึ่งตรงกับภาษาบาลีว่า ทวัตติงสาการ (อ่านว่า ทะ-วัด-ติง-สา-กาน)

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.