อาคเนย์

          อาคเนย์ (อ่านว่า อา-คะ -เน) เป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตว่า อาคฺเนย (อ่านว่า อาก-เน-ยะ) แปลว่า ทิศตะวันออกเฉียงใต้.  คำว่า อาคเนย์ มาจากคำว่า อัคนี (อ่านว่า อัก-คะ -นี) ซึ่งแปลว่า ไฟ และเป็นชื่อ เทพแห่งไฟ.  ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นทิศที่มีพระอัคนีพิทักษ์รักษาอยู่ จึงเรียกทิศนี้ว่า อาคเนย์.

          คำว่า อาคเนย์ มักใช้เป็นชื่อเฉพาะของบุคคลหรือบริษัทห้างร้าน และใช้ประสมกับคำว่า เอเชีย เป็น เอเชียอาคเนย์. ในภาษาไทยนิยมใช้ ตะวันออกเฉียงใต้ มากกว่า อาคเนย์ เช่น ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้  ตั้งอยู่ทางแถบตะวันออกเฉียงใต้.

          คำว่า อาคเนย์ คำว่า เนย์ ใช้ น ต่างจาก อุษาคเณย์ คำว่า เณย์ ใช้ ณ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.