อาจาด

          อาจาด  หมายถึง ของรับประทานแก้เลี่ยน. ปรุงด้วยแตงกวา หัวหอม พริกชี้ฟ้า เป็นต้น. ดองในน้ำส้ม ผสมเกลือน้ำตาล หรือดองในน้ำกระเทียมดอง เช่น แกงกะหรี่ไก่จะต้องมีอาจาดไว้แก้เลี่ยนด้วย.

          ในภาษามลายูมีคำว่า achar (อ่านว่า อา-จาร์) แปลว่า ของดอง. ในภาษาฮินดี มีคำว่า acār (อ่านว่า อะ-จาร) แปลว่า ของดอง แยม. ในภาษาเปอร์เซีย มีคำว่า āchār (อ่านว่า อา-ชาร) แปลว่า ของดอง ผลไม้หมักเกลือ ผลไม้แช่อิ่ม. น่าจะสรุปได้ว่า คำว่า āchār (อ่านว่า อา-ชาร) ในภาษาเปอร์เซีย    acār (อ่านว่า อะ-จาร) ในภาษาฮินดี และ achar (อ่านว่า อา-จา) ในภาษามลายู เป็นคำคำเดียวกัน และเป็นที่มาของคำว่า อาจาด ในภาษาไทย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.