อินทรธนู

          คำว่า อินทรธนู (อ่านว่า อิน-ทะ-นู) มาจากคำว่า อินทร (อ่านว่า อิน-ทะ-ระ) สมาสกับคำว่า ธนู แปลตรงตัวคือ ธนูของพระอินทร์ หรือ แถบสีรุ้ง  ใช้เรียกเครื่องประดับบ่าของตัวละครตัวพระและตัวยักษ์ ซึ่งเป็นรูปโค้งงอขึ้นไป

          พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดให้ใช้คำว่า อินทรธนู สำหรับเรียกเครื่องประดับบ่าเพื่อแสดงยศของทหาร ตำรวจ เสือป่า ลูกเสือ เป็นต้น  เครื่องประดับบ่าอย่างนี้เดิมเรียกกันต่าง ๆ เช่น บ่า บ่ายศ หรือกำมะหยี่ติดบ่า   ปัจจุบันเรียกว่า อินทรธนู หรือ บ่า

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.