อุตุ

          คำว่า อุตุ มี ๒ คำ  คำหนึ่งใช้ในภาษาปาก หมายถึง สบาย ใช้แก่กริยานอนหรือหลับ เช่น ฝนตกพรำอย่างนี้ นอนอุตุอยู่ในบ้านดีกว่าออกไปเที่ยวข้างนอก. ดึกแล้วใคร ๆ คงหลับอุตุกันหมด มีแต่เราต้องเฝ้ายามอยู่คนเดียว.

          คำว่า อุตุ อีกคำหนึ่ง เป็นคำยืมจากคำบาลีว่า อุตุ ซึ่งตรงกับคำสันสกฤตว่า ฤตุ. ภาษาไทยใช้ อุตุ ในความหมายว่า ลมฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ปรากฏในคำว่า อุตุนิยมวิทยา ซึ่งหมายถึงวิชาว่าด้วยเรื่องราวของลมฟ้าอากาศ. กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เฝ้าดูและตรวจสภาพลมฟ้าอากาศ พยากรณ์ และแจ้งเตือนแก่ประชาชน นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า กรมอุตุ หรือ อุตุ เช่น วันนี้อุตุบอกว่าฝนจะตก จะไปไหนอย่าลืมเอาร่มไปด้วย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.