อูฐ

          อูฐ คำนี้ไม่ทราบที่มาแน่ชัด แต่เสียงของคำนี้ใกล้กับคำว่า อุฐ (อ่านว่า อุด) หรือ อูฐ (อ่านว่า อูด) ในภาษาหลายภาษาของอินเดีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาในตระกูลอินโด-ยูโรเปียน เช่น ภาษาปัญจาบี ภาษาปาฑรี (อ่านว่า ปา-ทะ-รี) ภาษาคุเรษี [ฯลฯ] ส่วนคำภาษาสันสกฤตที่ใกล้เคียงกับคำว่า อูฐ คือคำว่า อุษฺฏฺร (อ่านว่า อุส-ตฺระ) แปลว่า อูฐ ควาย หรือวัวมีหนอก อูฐเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มี ๒ พันธุ์ คือพันธุ์หนอกเดียวพบในทวีปแอฟริกาตอนเหนือ กับพันธุ์ ๒ หนอก พบในทวีปเอเชียแถบปากีสถานและอัฟกานิสถาน. อูฐพันธุ์หนอกเดียว นิยมใช้ขนสัมภาระ ส่วนพันธุ์ ๒ หนอก นิยมใช้เป็นพาหนะในทะเลทราย เพราะอูฐเป็นสัตว์ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมแบบทะเลทรายเป็นอย่างดี สามารถอดน้ำได้คราวละหลายวัน. อูฐที่กระหายน้ำสามารถดื่มน้ำได้ปริมาณมากอย่างรวดเร็ว คนไทยจึงมักเปรียบผู้ที่ติดนิสัยดื่มน้ำจุว่า กินน้ำเป็นอูฐ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.