ฮอร์โมน (Hormone)

          คำว่า ฮอร์โมน เป็นสารอินทรีย์ผลิตจากต่อมไร้ท่อและจากกลุ่มเซลล์ประสาทบางกลุ่มในสมองใหญ่ส่วนล่าง หลั่งเข้าสู่หลอดเลือดหรือหลอดน้ำเหลือง หรือเข้าสู่ของเหลวที่อยู่ระหว่างเซลล์โดยไม่ผ่านท่อ.  ฮอร์โมน ออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของเซลล์ทั่วไปหรือเซลล์ของอวัยวะบางส่วน มีผลทำให้เกิดภาวะค่อนข้างคงที่ สมดุลและพอเหมาะพอดีของสิ่งต่าง ๆ ในร่างกาย

          ฮอร์โมน มีหลายชนิดและมีความสำคัญมากน้อยต่างกัน บางชนิดถ้าขาดไปจะทำให้ตายได้ เช่น ขาดฮอร์โมนจากต่อมพาราไทรอยด์ บางชนิดควบคุมให้ระดับแคลเซี่ยมไม่ให้ลด บางชนิดควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สูงเกินไป บางชนิดควบคุมพัฒนาการของร่างกาย หากขาดไปจะทำให้ร่างกายและสมองไม่พัฒนาจึงเตี้ย แคระ และโง่

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.