ฮาเร็ม

          ฮาเร็ม ใช้หมายถึง สถานที่ซึ่งเป็นที่อยู่ของบรรดานางสนมของพระมหากษัตริย์  ผู้มีอำนาจหรือเศรษฐีที่เป็นชาวอาหรับ.   คำว่า ฮาเร็ม เป็นคำภาษาอังกฤษที่รับมาจากภาษาอาหรับ  ว่า ฮารอม แปลว่า ห้าม ต้องห้าม. ตรงข้ามกับคำว่า  ฮาลาล  ซึ่งแปลว่า อนุมัติ. ฮาเร็ม หมายถึงสถานที่ที่ผู้หญิงอยู่ ซึ่งเป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับชายอื่น.  คำว่า ฮาเร็มในภาษาไทยจะรับผ่านมาทางภาษาอังกฤษ  หรือรับโดยตรงจากภาษาอาหรับไม่อาจทราบได้.  ในภาษาไทย คำว่า ฮาเร็ม มักใช้หมายถึงสถานที่ซึ่งเป็นของพระราชา  ผู้มีอำนาจ หรือ เศรษฐี  และมีหญิงสาวสวย ๆ ซึ่งเป็นนางบำเรอของชายผู้เป็นเจ้าของสถานที่นั้น.  สาว ๆ สวย ๆ ในฮาเร็มเป็นที่ต้องห้าม   ไม่ให้ผู้ใดมายุ่งเกี่ยวด้วย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.