เก็บ (๑)

          เก็บ เป็นคำกริยา หมายถึง เอามาไว้. สิ่งที่เก็บอาจจะอยู่กับพื้น เช่น เขาเก็บปากกาที่ตกอยู่ใต้โต๊ะ. อาจอยู่ที่ใดที่หนึ่งมีต้นไม้เป็นต้น เช่น เก็บผลไม้ เก็บผัก เก็บผ้า เก็บเด็กมาเลี้ยง. เก็บ หมายถึง เอาเข้าที่ เช่น  เอาหนังสือไปเก็บในตู้  เอารถไปเก็บในโรงรถ. หมายถึง รวบรวมไว้ เช่น ครูเก็บคะแนนจากการอ่านของนักเรียน เก็บข้อมูล. หมายถึง ไม่แสดงออก เช่น เขาดีใจที่ได้ลูกสาวจนเก็บอาการไม่อยู่ เพื่อนไม่พอใจเขาแต่ต้องเก็บสีหน้า เก็บอารมณ์ไว้ ถึงเขาจะบ่นว่าอย่างไร เธอก็ต้องเก็บปากเก็บคำอย่าไปตอบโต้. หมายถึง ทำให้เรียบร้อย เช่น เก็บชายเสื้อ เก็บผม. หมายถึง ซ่อนไว้ไม่เปิดเผย เช่น เมียเก็บ.

          นอกจากนี้คำว่า เก็บ ยังใช้เป็นภาษาปาก หมายถึง กำจัดให้พ้นจากสายตา โดยการฆ่า เช่น เจ้าพ่อสั่งเก็บคู่อริ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.