เก็บ (๒)

         คำว่า เก็บ เมื่อนำไปรวมกับคำอื่น มีความหมายแตกต่างกันออกไป เช่น เก็บกิน หมายถึง เก็บผลประโยชน์เอาไว้ใช้สอยยังชีพ เช่น เขามีตึกแถวให้เช่า ๑๐ คูหา ไว้เก็บกินตลอดชีวิต. เก็บเกี่ยว หมายถึง เก็บรวบรวม  เช่น เก็บเกี่ยวพืชผลที่ปลูกไว้ เก็บเกี่ยวผลประโยชน์  เก็บเกี่ยวความรู้เก็บความ หมายถึง เลือกเอาแต่ข้อความที่สำคัญ เช่น เขาเก็บความไม่หมด แล้วไปเล่าทำให้คนอื่นเข้าใจผิด. เก็บรายละเอียด หมายถึง แต่งเติมให้เรียบร้อยสมบูรณ์ เช่น ช่างตัดเสื้อเก็บรายละเอียดก่อนส่งให้ลูกค้า. เก็บตก หมายถึง เก็บเรื่องราวบางส่วนที่ได้พบ อ่าน หรือฟังผู้อื่นเล่าไว้มาเล่า เช่น เขาเก็บตกเรื่องขำขันในงานเลี้ยงเอามาเล่าให้เพื่อนฟังเก็บตัว หมายถึงกักตัวไว้ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติเก็บตัวกรรมการออกข้อสอบ  โรงเรียนเก็บตัวนักกีฬาไว้ฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน. เก็บผม หมายถึงเอากรรไกรเล็มผมให้เสมอกัน หรือ รวบผมที่รุงรังให้เข้าที่ เป็นต้น

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.