เก๊

          คำว่า   เก๊  แปลว่าไม่ใช่ของแท้  เป็นของปลอม มักหมายถึงของที่ทำปลอมของมีค่า  เช่น  สตางค์เก๊  เงินเก๊  ทองเก๊  เช่น  สมัยนี้โจรผู้ร้ายชุกชุมเขาจึงใช้แต่ของเก๊ สายสร้อยก็ทองเก๊  กำไลก็เงินเก๊  ถูกฉกชิงวิ่งราวไปก็ไม่เสียดาย.

          เก๊ ใช้หมายถึงของปลอม และยังหมายถึงของที่ไม่มีราคาด้วย   เช่น  คุณนายคนนี้แกใช้แต่ของเก๊ราคาไม่กี่บาท.  นอกจากจะใช้กับสิ่งของแล้ว เก๊ ยังใช้กับคน หมายถึง คนที่ไม่ได้เรื่อง  ใช้การไม่ได้  ด้วย เช่น เด็กคนนี้เก๊เหลือเกิน ไม่ได้เรื่องเลย เรียนก็ไม่เรียน ให้ทำอะไรก็เหลวหมด  ไม่สนใจ ไม่ตั้งใจทำสิ่งที่ดี ๆ เสียเลย.     

          คำว่า เก๊  เป็นคำที่มาจากภาษาจีน มักใช้เป็นคำภาษาปาก  ใช้ในภาษาพูดอย่างลำลอง  ต่างกับคำว่า ปลอม ที่เป็นคำปรกติที่ใช้ในภาษาเขียนหรือภาษาทางการได้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.