เขตเศรษฐกิจจำเพาะ

          เขตเศรษฐกิจจำเพาะ เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า exclusive economic zone  (อ่านว่า เอ็กซ์-คลู-ซีฟ   อี-โค-โน-มิก  โซน) เป็นคำที่นำมาใช้ในกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ หมายถึง น่านน้ำในทะเลที่รัฐชายฝั่งมีสิทธิ์ในการสำรวจ การจัดการ และการแสวงผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มี ชีวิตและไม่มีชีวิตในเขตน่านน้ำนั้นเช่นเดียวกับในทะเลอาณาเขต แต่ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามการเดินเรือและ การบินของชนชาติอื่น ๆ    เขตเศรษฐกิจจำเพาะนี้กำหนดให้มีความกว้างไม่เกิน ๒๐๐ ไมล์ทะเล หรือ ประมาณ ๓๗๐ กิโลเมตร จากชายฝั่งทะเลของรัฐที่ตั้งอยู่ติดชายฝั่งนั้น ๆ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.