เขย-สะใภ้

          เขย เป็นคำเรียกผู้ชายที่มาแต่งงานกับญาติผู้หญิง เช่น ชายที่มาแต่งงานกับลูกสาว เรียกว่า ลูกเขย. ชายที่มาแต่งงานกับหลานสาว เรียกว่า หลานเขย. ถ้ามาแต่งงานกับพี่สาว น้องสาว ก็เรียกว่า พี่เขย น้องเขย เป็นต้น

          ส่วนหญิงที่มาแต่งงานกับญาติผู้ชาย เรียกว่า สะใภ้ เช่น ลูกสะใภ้ หลานสะใภ้ พี่สะใภ้ น้าสะใภ้. ญาติของภรรยาหรือสามีไม่เรียก เขย สะใภ้ ใช้คำว่า สามี หรือ ภรรยา ผัว หรือ เมีย ขยาย เช่น พี่ภรรยา น้องภรรยา เรียก พี่เมีย น้องเมีย. พี่เมีย น้องเมียจึงมีทั้งที่เป็นผู้ชายและผู้หญิง เช่นเดียวกับพี่หรือน้องของสามี เรียกว่า พี่ผัว น้องผัว.

          เขย สะใภ้ เป็นคำเรียกผู้อื่นที่มาแต่งงานกับญาติ ไม่ใช่คนที่เป็นญาติของภรรยาหรือสามี

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.