เขามอ

          เขามอ เป็นภูเขาจำลองขนาดย่อม ใช้เป็นเครื่องตกแต่งอาคารสถานที่ เช่น วัด วัง บ้าน เพื่อความสวยงามเป็นต้น เขามอเป็นสิ่งที่นิยมมาตั้งแต่สมัยอยุธยา  เขามอก่อด้วยก้อนหินและวัสดุอื่น ๆ มีขนาดต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ขนาดเล็กที่ก่อขึ้นในถาด ในอ่าง จนถึงก่อบนพื้นดินให้คนปีนป่ายขึ้นไปได้ก็มี นอกจากหินแล้ว อาจตกแต่งด้วยต้นไม้ อาคาร สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ตุ๊กตารูปคนและสัตว์ต่าง ๆ ส่วนประกอบเหล่านี้ทำด้วยหิน เครื่องเคลือบ รูปหล่อโลหะ และวัสดุอื่น ๆ ที่มีขนาดย่อมเหมาะสมกับขนาดของเขามอ.  ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามมีเขามออยู่หลายแห่งที่บริเวณลานรอบระเบียงพระอุโบสถ.

          คำว่า มอ มาจากภาษาเขมรว่า ถฺมอ (อ่านว่า ถะ-มอ) แปลว่า หิน เสียงกร่อนเป็น มอ     เขามอ ใช้หมายถึง เขาที่ก่อด้วยก้อนหิน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.