เขียวพระอินทร์

          เขียว  เป็นคำเรียกสี เช่น ทุ่งข้าวสีเขียว.  ต้นหญ้าสีเขียว.  และใช้เป็นคำเปรียบ เช่น โกรธจนหน้าเขียว. เธอชอบทำตาเขียว.  ส่วน พระอินทร์ ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ คือเทวดาผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีกายสีเขียว  มีพระเนตรหนึ่งพันดวง มีช้างเอราวัณเป็นพาหนะ ใช้สายฟ้าเป็นอาวุธ เมื่อกล่าวถึงเขียวพระอินทร์ โดยทั่วไปมักหมายถึงสีเขียวอย่างสีกายของพระอินทร์  มีปริศนาที่เด็ก ๆ ใช้ทายกัน เช่น อะไรเอ่ย เขียวเหมือนพระอินทร์ บินเหมือนนก ศรปักอก นกก็ไม่ใช่  คำตอบ คือ แมลงทับ  ซึ่งเป็นด้วงปีกแข็งชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่มีปีกสีเขียวเป็นมันเลื่อม

          นอกจากนี้เขียวพระอินทร์ ยังเป็นชื่อของงูและปลา  งูเขียวพระอินทร์ ลำตัวเรียวยาวมีสีเขียว อาศัยตามต้นไม้และชายคาบ้านเรือน ออกหากินเวลากลางวัน มีพิษอ่อนมาก  ส่วนปลาเขียวพระอินทร์  เป็นปลาทะเล ลำตัวยาวรีมีสีเขียว และมีริ้วสีน้ำเงินพาดขวางตลอดตัว อาศัยอยู่ตามแนวหินปะการัง.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.