เครื่องสด

          เครื่องสด หมายถึง ของสด เช่นดอกไม้ ใบไม้ ใบตอง หยวกกล้วยและผลไม้บางชนิดที่นำมาประดิษฐ์ให้สวยงาม เพื่อใช้ในงานสำคัญทางศาสนา พิธีมงคลต่าง ๆ และงานศพ

          การประดิษฐ์เครื่องสดเป็นงานศิลปะที่มีชื่อเสียงโดดเด่นของช่างฝีมือที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เครื่องสดทำได้หลายรูปแบบ ได้แก่ พุ่มดอกไม้ ใช้เป็นเครื่องบูชาตั้งที่โต๊ะหมู่บูชาพระและพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น. ครอบไตรดอกไม้สด ใช้ครอบผ้าไตรในงานอุปสมบทหรืองานกฐิน. กรวยใบตองประดับด้วยกลีบดอกไม้ ใช้ครอบกระทงดอกไม้วางบนพานหรือธูปเทียนแพ. พวงมาลาดอกไม้สด ใช้เป็นเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูป เป็นต้น. โคมดอกไม้และเครื่องแขวน ใช้แขวนในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา ประดับตามประตู หน้าต่าง. นอกจากนี้ยังมีเครื่องสดที่ทำด้วยผลไม้ เช่น ฟักทอง มะละกอ สลักเป็นดอกไม้ รูปสัตว์ ใช้ประกอบกับเครื่องหยวกที่ตกแต่งเชิงตะกอนบนเมรุเผาศพ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.