เครื่องใน (Viscera)

          เครื่องใน เป็นชื่อเรียกรวมอวัยวะต่าง ๆ ที่อยู่ภายในช่องอก ช่องท้อง และอุ้งเชิงกราน รวมทั้งอวัยวะที่อยู่ทางด้านหน้าภายในลำคอ. อวัยวะที่จัดเป็นเครื่องในอยู่ในระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบไหลเวียนเลือด. ตัวอย่างเครื่องในที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับ ตับอ่อน ในระบบหายใจ ได้แก่ กล่องเสียง ท่อลม หลอดลม ปอด ในระบบขับถ่ายปัสสาวะ ได้แก่ ไต กระเพาะปัสสาวะ ในระบบสืบพันธุ์ ได้แก่ รังไข่ มดลูก ต่อมลูกหมาก และในระบบไหลเวียนเลือด ได้แก่ หัวใจ หลอดเลือดใหญ่

          อวัยวะบางอย่าง เช่น ลูกอัณฑะ แม้ว่าจะอยู่นอกช่องท้อง ก็นับว่าเป็นเครื่องใน เพราะเมื่อทารกยังเป็นตัวอ่อนในครรภ์มารดา ลูกอัณฑะเป็นอวัยวะอยู่ในช่องท้องเช่นเดียวกับรังไข่. ส่วนสมองและไขสันหลังแม้จะอยู่ภายในร่างกาย ก็ไม่เรียกว่าเครื่องใน เพราะไม่อยู่ในช่องอก ช่องท้อง หรืออุ้งเชิงกราน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.