เงา (๑)

          คำว่า เงา มี ๒ ความหมาย ความหมายหนึ่ง หมายถึงบริเวณที่มืดเพราะมีวัตถุบังแสง ทำให้แลเห็นเป็นรูปคล้ายวัตถุนั้น เช่น เวลาใกล้เที่ยง ตะวันเกือบตรงหัว เงาของคนจะสั้นมาก. นาฬิกาแดดใช้เงาของไม้หรือโลหะที่ปักไว้เพื่อบอกเวลา.

          คำว่า เงา อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง รูปที่ปรากฏในของใสหรือเป็นมันอย่างน้ำหรือกระจก เช่น เขาชะโงกดูเงาในน้ำ. คำว่า เงา ความหมายนี้ใช้ประสมกับคำว่า ขึ้น เป็น ขึ้นเงา หมายความว่า เป็นมัน เช่น เขาเช็ดถูพื้นจนขึ้นเงา.

          หากซ้ำคำว่า เงา เป็น เงา ๆ จะหมายถึง สิ่งที่เห็นราง ๆ ไม่ชัดเจน เช่น ภาพคนร้ายที่ถ่ายมา เป็นเงา ๆ เห็นหน้าไม่ชัด.  และหมายถึงที่เลือนรางไม่ชัดเจน ใช้กับความจำ เช่น ฉันจำได้เงา ๆ ว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้มาติดต่องานที่บริษัท

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.