เงินทอง

          เงินทอง เป็นธาตุโลหะมีค่า ๒ ชนิด เงิน มีสีขาว เนื้ออ่อน. ทอง มีสีเหลือง เนื้อแข็งกว่าเงิน. ในสังคมไทยนิยมใช้ทำสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นของสูง และนิยมใช้คู่กัน เช่น ในกระบวนเสด็จของพระเจ้าแผ่นดินในสมัยก่อน มีเครื่องแห่ประกอบ เป็นดอกไม้เงินดอกไม้ทอง ทวนเงินทวนทอง. แสงอาทิตย์ยามเช้าตรู่ เปรียบว่าเป็น แสงเงินแสงทอง. เมื่อใช้คำว่า เงิน เรียกสิ่งที่ใช้บอกราคาในการซื้อขายหรือค่าในการจ้าง ก็มักจะใช้ควบเป็น เงินทอง ด้วย. คำว่า เงินทอง มักหมายถึง ทรัพย์สมบัติ เช่น เขามีเงินทองมหาศาล. พอทำงานมีเงินมีทอง ก็ส่งไปให้พ่อแม่ที่ต่างจังหวัด.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.