เจอ-พบ

          เจอ แปลว่า พบ ปะ. เป็นคำที่ใช้ในภาษาพูด ไม่นิยมใช้ในภาษาเขียนหรือภาษาทางการ ถ้าเป็นภาษาเขียนหรือภาษาทางการจะใช้คำว่า พบ เช่น นักเรียนพบครูก็ยกมือไหว้อย่างนอบน้อมด้วยความเคารพ. ครูพบนักเรียนแต่งกายไม่เรียบร้อยจึงเรียกมาตักเตือน.

          คำว่า เจอ บางทีใช้ว่า เจอะ ก็มี เช่น ไปเจอะเพื่อนกลางทางจึงยืนคุยกัน. คือว่า เจอ และ เจอะ นอกจากจะใช้ในภาษาพูดแล้ว ยังพบในสำนวนอีกด้วย เช่น เธอไปยั่วโมโหคุณพ่อ เดี๋ยวก็เจอดีหรอก. เขาไปมองหน้าพวกอันธพาลจึงเจอดี. เจอดี เป็นสำนวน มีความหมายว่า ได้รับผลร้าย ได้รับอันตราย ได้รับคำตำหนิ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.