เชฟ

          เชฟ (อ่านว่า เช้บ) เป็นคำภาษาฝรั่งเศสซึ่งภาษาไทยยืมผ่านมาทางภาษาอังกฤษ  คำภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นต้นศัพท์คำนี้ใช้ว่า chef (อ่านว่า แช้พ) แปลว่า หัวหน้า คำว่า chef ในภาษาฝรั่งเศสย่อมาจากคำเต็มคำเดิมว่า chef de cuisine (อ่านว่า แช้พ เดอ กฺวิซีน) แปลว่า หัวหน้าห้องครัว คือเป็นหัวหน้าของกุ๊กหรือผู้ปรุงอาหารโดยตรงอีกทีหนึ่ง หน้าที่หลักของเชฟคือ คิดสูตรอาหาร คิดรายการอาหาร มีหน้าที่กำกับกุ๊กให้ปรุงอาหารออกมาตามรสชาติและให้มีคุณภาพตามที่ตนออกแบบไว้ เพื่อให้อาหารของภัตตาคารมีเอกลักษณ์เฉพาะตน เชฟมีเงินเดือนสูงกว่ากุ๊ก ภัตตาคารที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามโรงแรมใหญ่มักจ้างเชฟไว้ ภัตตาคารหนึ่งมีเชฟเพียงคนเดียว แต่อาจมีกุ๊กหรือพ่อครัวแม่ครัวได้หลายคน และอาจแยกเชฟอาหารคาวกับเชฟขนมหวานออกจากกัน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.