เซรุ่ม

          เซรุ่ม มาจากคำภาษาอังกฤษคำเดียวกับ ซีรั่ม คือสะกดว่า serum แต่ในภาษาไทยใช้ในความหมายต่างกัน

          เซรุ่ม หมายถึง น้ำเลือดสีเหลืองใส มีภูมิต้านทานต่อชีวพิษหรือต่อเชื้อโรค แยกได้จากเลือดที่แข็งตัวแล้วของสัตว์เช่นม้าหรือกระต่ายที่ได้รับการกระตุ้นด้วยชีวพิษ เช่นพิษงูหรือเชื้อโรค เพื่อให้เกิดภูมิต้านทาน. เซรุ่มนี้ใช้ฉีดรักษาผู้ป่วยที่ได้รับชีวพิษหรือเชื้อโรคดังกล่าวเพื่อลดพิษหรือทำลายเชื้อโรค เช่น เซรุ่มแก้พิษงูต่าง ๆ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.