เซียมซี

          เซียมซี เป็นคำภาษาจีน. เซียม แปลว่า แผ่นกระดาษที่มีขนาดเล็กและยาว. ซี หมายถึง บทกลอน. คำว่า เซียมซี ใช้เรียกใบทำนายโชคชะตาตามศาลเจ้าหรือวัด เขียนเป็นคำกลอน มีตัวเลขกำกับ

          ผู้ที่ต้องการคำทำนายจะอธิษฐานขอทราบความเป็นไปล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ จากนั้นผู้เสี่ยงต้องพยายามเขย่ากระบอกให้ติ้วหรือซี่ไม้ไผ่เล็ก ๆ ที่มีตัวเลขกำกับอยู่ให้กระเด็นหลุดออกมาจากกระบอก ๑ อัน เมื่อดูหมายเลขบนติ้วว่าได้เลขอะไร แล้วจึงไปหยิบกระดาษแผ่นคำทำนายที่มีเลขตรงกัน  คำทำนายส่วนใหญ่จะเป็นบทกลอน

          ถ้าคำทำนายดีผู้เสี่ยงเซียมซีจะเก็บติดตัวไป แต่ถ้าคำทำนายไม่ดีก็จะทิ้งหรือเก็บไว้ที่วัดหรือศาลเจ้านั้น

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.