เดาะ

          เดาะ เป็นคำกริยา มีหลายความหมาย ความหมายแรกหมายถึง ร้าวจวนจะหัก เช่น ไม้คานเดาะ แขนเดาะ. ความหมายที่ ๒ หมายถึง โยนสิ่งที่มีลักษณะกลมลงที่พื้น เมื่อกระท้อนขึ้นก็ใช้มือเป็นต้นตีให้ลงแล้วกระท้อนขึ้นมาอีกเรื่อย ๆ หรือโยนสิ่งที่มีลักษณะกลมขึ้นแล้วใช้มือเป็นต้นรับพร้อมกับตีขึ้น เมื่อตกลงมา ก็ตีกลับขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ สิ่งที่รับอาจจะใช้ไม้แรกเก็ตหรืออวัยวะส่วนอื่น เช่น เดาะบอล เดาะคลี.  ความหมายที่ ๓ หมายถึง เติมลงนิดหน่อยคล้ายกับเหยาะ แต่เดาะมักใช้กับของแห้ง เช่น เดาะเกลือ เดาะน้ำตาล.  ความมุ่งหมายก็เพื่อเสริมรสชาติอาหารให้เด่นชัด. นอกจากนี้คำว่า เดาะ ยังใช้เป็นคำสแลง มีความหมายว่า ทำสิ่งที่คิดว่าโก้ทั้ง ๆ ที่ไม่น่าทำ เช่น อากาศร้อนแทบตาย ยังเดาะใส่เสื้อหนังมาอีก

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.