เดียว-เดี่ยว

          คำว่า เดียว และ เดี่ยว มีความหมายคล้ายกัน คำว่า เดียว หมายถึง หนึ่งเท่านั้น ส่วนคำว่า เดี่ยว หมายถึง แต่ลำพัง ไม่มีผู้อื่นร่วมด้วย

          คำว่า เดียว มักใช้กับคำลักษณนาม และคำที่บอกจำนวน บอกปริมาณ เช่น เขามีรถคันเดียว. คุณแม่อยู่บ้านคนเดียว. เราเหลือเงินร้อยเดียว. เขาทะเลาะกับภรรยาเพราะเรื่องนิดเดียว.

          ส่วนคำว่า เดี่ยว มักใช้ขยายคำกริยา หมายถึง เดียว ซึ่งปรกติจะเป็นคู่หรือเป็นหมู่ เช่น มาเดี่ยว. ร้องเดี่ยว. ฉายเดี่ยว. บุกเดี่ยว. ในบางกรณีใช้เป็นคำกริยาก็ได้ หมายถึงแสดงฝีมือโดยการเล่นดนตรีคนเดียว เช่น เดี่ยวจะเข้. เดี่ยวเปียโน 

          นอกจากนี้ เดี่ยว ก็ใช้ขยายคำนามที่เป็นชื่อกีฬา หมายถึงกีฬาที่มีผู้เล่นข้างละคน เช่น เทนนิสประเภทเดี่ยว. แบดมินตันประเภทเดี่ยว.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.